Peru

Currency of Peru

Peru 1879 100 Soles, Pick 9. **SOLD OUT**Peru 1873 (9/1/1881) 5 Reales de Inca , Pick 12. **SOLD OUT**Peru 1917 50 Centavos, Pick 30, B210a
$20.00
Peru 1917 1 Sol, Pick 31a. **SOLD OUT**Peru 1935 1 Sol de Oro, Pick 65a, B406d
Regular price: $10.00
Sale price: $9.00
Peru 1945 10 Soles de Oro, Pick 67A, B412c
Regular price: $7.50
Sale price: $5.00
Peru 1947 100 Soles de Oro, Pick 69A, B414e
$60.00
Peru 1956 5 Soles de Oro, Pick 76, B416a
$10.00
Peru 1960 5 Soles de Oro, Pick 76, B416b
$7.50
Peru 1956 10 Soles de Oro, Pick 77, B421a
$15.00
Peru 1961 10 Soles de Oro, Pick 82A, B423b
$7.50
Peru 1962 5 Soles de Oro, Pick 83a, B418a
$7.50
Peru 1965 5 Soles de Oro, Pick 83a, B418c
$6.00
Peru 1966 5 Soles de Oro, Pick 83a, B418d
$7.50
Peru 1968 5 Soles de Oro, Pick 83a, B418e
$5.00
Peru 1962 10 Soles de Oro, Pick 84a
$10.00
Peru 1963 10 Soles de Oro, Pick 84a
$9.00
Peru 1966 10 Soles de Oro, Pick 84a
$7.50
Peru 1967 10 Soles de Oro, Pick 84a. **SOLD OUT**Peru 1968 10 Soles de Oro, Pick 84a
$6.00
Peru 1965 10 Soles de Oro, Pick 88
$6.50
Peru 1965 100 Soles de Oro, Pick 90a, B430b
$35.00
Peru 1968 10 Soles de Oro, Pick 93a, B435a
$12.50
Peru 1969 5 Soles de Oro, Pick 99a
$4.00
Peru 1970 5 Soles de Oro, Pick 99b
$4.00
Peru 1971 5 Soles de Oro, Pick 99b
$4.00
Peru 1972 5 Soles de Oro, Pick 99b
$4.00
Peru 1973 5 Soles de Oro, Pick 99c
$4.00
Peru May 1974 5 Soles de Oro, Pick 99c
$3.50
Peru Aug. 1974 5 Soles de Oro, Pick 99c
$4.00
Peru 1969 10 Soles de Oro, Pick 100a
$4.00
Peru 1972 10 Soles de Oro, Pick 100c
$5.00
Peru 1973 10 Soles de Oro, Pick 100c
$4.00
Peru 1974 10 Soles de Oro, Pick 100c
$3.00
Peru 1971 1000 Soles de Oro, Pick 105b. **SOLD OUT**Peru 1972 1000 Soles de Oro, Pick 105b. **SOLD OUT**
Peru 1975 10 Soles de Oro, Pick 106
$4.00
$2.00
Peru 1975 500 Soles de Oro, Pick 110, B439i. **SOLD OUT**
$20.00
Peru 1975 1000 Soles de Oro, Pick 111, B440g
$55.00
$20.00
Peru 1976 10 Soles de Oro, Pick 112
$4.00
Peru 1977 50 Soles de Oro, Pick 113
$4.00
Peru 1976 100 Soles de Oro, Pick 114, B441a
$6.00
Peru 1976 1000 Soles de Oro, Pick 116. **SOLD OUT**Peru 1985 5000 Soles de Oro, Pick 117c, B447c
$4.00
Peru Feb 1979 1000 Soles de Oro, Pick 118
$7.50
Peru May 1979 1000 Soles de Oro, Pick 118
$5.00
Peru 1979 5000 Soles de Oro, Pick 119, B448a
$5.00
Peru 1981 10,000 Soles de Oro, Pick 120. **SOLD OUT**
Peru 1981 1000 Soles de Oro, Pick 122a, B446a
Regular price: $4.00
Sale price: $3.00
Peru 1982 500 Soles de Oro, Pick 125A, B443a
Regular price: $7.50
Sale price: $6.00
Peru 1985 10 Intis, Pick 128
$5.00
Peru 1986 10 Intis, Pick 128
$4.00
Peru 1987 10 Intis, Pick 129, B467a
$3.00
Peru 1985 50 Intis, Pick 130. **SOLD OUT**
Peru 1986 50 Intis, Pick 131a, B469a
$9.00
Peru 1987 50 Intis, Pick 131b, B469b
$3.00
Peru March 1985 100 Intis, Pick 132a, B470b
$20.00
Peru 1986 100 Intis, Pick 132b, B470c
$9.00
Peru 1987 100 Intis, Pick 133, B471a
$2.00
Peru 1987 500 Intis, Pick 134b, B474a
$3.00
Peru 1986 500 Intis, Pick 135. **SOLD OUT**Peru 1988 1000 Intis, Pick 136b, B475c
$2.50
Peru 1988 5000 Intis, Pick 137
$2.50
Peru 1988 10,000 Intis, Pick 140
$4.00
Peru 1988 10,000 Intis, Pick 141, B479a
$9.00
Peru 1988 50,000 Intis, Pick 142, B482a
$6.00
Peru 1988 100,000 Intis, Pick 144, B483a
$15.00
Peru 1988 100,000 Intis, Pick 144A, B484a
$9.00
Peru 1989 100,000 Intis, Pick 145, B485a
$7.50
Peru 1988 500,000 Intis, Pick 146. **SOLD OUT**Peru 1989 500,000 Intis, Pick 147, B488a
$15.00
Peru 1990 1,000,000 Intis, Pick 148. **SOLD OUT**
Peru 1991 5,000,000 Intis, Pick 150. **SOLD OUT**Peru 1996 10 Nuevos Soles, Pick 163. **SOLD OUT**Peru 1997 10 Nuevos Soles, Pick 166. **SOLD OUT**
Peru 1998 10 Nuevos Soles, Pick 166. **SOLD OUT**Peru 1999 10 Nuevos Soles, Pick 166. **SOLD OUT**Peru 2001 10 Nuevos Soles, Pick 174. **SOLD OUT**
Peru 2001 20 Nuevos Soles, Pick 176a. **SOLD OUT**Peru 2004 20 Nuevos Soles, Pick 176b. **SOLD OUT**Peru 2001 50 Nuevos Soles, Pick 177. **SOLD OUT**
Peru 2005 10 Nuevos Soles, Pick 179a. **SOLD OUT**Peru: Compania de Obras Publicas y Fomento del Peru 1876 20 Centavos, Pick S442. **SOLD OUT**Peru: Iquitos Revolution: Guillermo Cervantes 1921 20 Centavos, Pick S602. **SOLD OUT**